Đề 1 | Danh mục | Đào Tạo Lái Xe THÀNH CÔNG

Thời gian còn lại:
Câu hỏi | Đề 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  • Đáp án đúng:
  • Đáp án sai:
  • Kết quả:
  • Chưa trả lời: Tô màu vàng
  • Đáp án sai: Tô màu đỏ
  • Đáp án đúng: Tô màu xanh
Câu 1

Phần của đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại là gì?

Câu trả lời
Giải thích:

Phần đường xe chạy là phần đường của đường bộ được sử dụng cho phương tiện giao thông qua lại.

Câu trước
Câu sau
Câu 2

Việc lái xe mô tô, ô tô, máy kéo ngay sau khi uống rượu, bia có được phép hay không?

Câu trả lời
Giải thích:

Uống rượu bia không được lái xe.

Câu trước
Câu sau
Câu 3

Bạn đang lái xe trong khu dân cư, có đông xe qua lại, nếu muốn quay đầu xe bạn cần làm gì để tránh ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông?

Câu trả lời
Giải thích:

Chỉ quay đầu xe ở điểm giao cắt hoặc nơi có biển báo cho phép quay đầu.

Câu trước
Câu sau
Câu 4

Người có giấy phép lái xe mô tô hạng A1 được phép điều khiển loại xe nào dưới đây?

Câu trả lời
Giải thích:

A1 mô tô dưới 175 cm3 và xe 3 bánh của người khuyết tật; A2 mô tô 175cm3 trở lên; A3 xe 3 bánh;

Câu trước
Câu sau
Câu 5

Khi sử dụng giấy phép lái xe đã khai báo mất để điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, ngoài việc bị thu hồi giấy phép lái xe, chịu trách nhiệm trước pháp luật, người lái xe không được cấp giấy phép lái xe trong thời gian bao nhiêu năm?

Câu trả lời
Giải thích:

05 năm không cấp lại nếu sử dụng bằng lái đã khai báo mất.

Câu trước
Câu sau
Câu 6

Trên đường cao tốc, người lái xe phải dừng xe, đỗ xe như thế nào để đảm bảo an toàn giao thông?

Câu trả lời
Giải thích:

Trên cao tốc chỉ dừng đỗ ở nơi quy định.

Câu trước
Câu sau
Câu 7

Khi lái xe trên đường vắng mà cảm thấy buồn ngủ, người lái xe nên chọn cách xử lý như thế nào cho phù hợp?

Câu trả lời
Giải thích:
Hiện tại, chúng tôi đang cập nhật giải thích , vui lòng quay lại sau
Câu trước
Câu sau
Câu 8

Khi tham gia giao thông trên đoạn đường không có biển báo "Cự ly tối thiểu giữa hai xe", với điều kiện mặt đường khô ráo, xe cơ giới đang chạy với tốc độ từ trên 60km/h đến 80km/h, người lái xe phải duy trì khoảng cách an toàn với xe đang chạy phía trước tối thiểu là bao nhiêu?

Câu trả lời
Giải thích:

Khoảng cách an toàn: 60km/h: 35m: 60 đến 80km/h: 55m; 80 đến 100km/h 70m; 100 đến 120km/h: 100m.

Câu trước
Câu sau
Câu 9

Khi xe gặp sự cố kỹ thuật trên đường cao tốc, bạn phải xử lý theo thứ tự như thế nào dưới đây để đảm bảo an toàn giao thông?

Câu trả lời
Giải thích:

Khi gặp sự cố khi đủ điều kiện an toàn đưa xe vào làn dừng đỗ khẩn cấp.

Câu trước
Câu sau
Câu 10

Người hành nghề lái xe khi thực hiện tốt việc rèn luyện, nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp sẽ thu hút được kết quả như thế nào?

Câu trả lời
Giải thích:
Hiện tại, chúng tôi đang cập nhật giải thích , vui lòng quay lại sau
Câu trước
Câu sau
Câu 11

Khi điều khiển xe ô tô tự đổ, người lái xe cần chú ý những điểm gì để đảm bảo an toàn?

Câu trả lời
Giải thích:

Xe ben khi đang chạy thì phải hạ hết thùng xe xuống nên ý 2 là sai. Cả ý 1 và ý 2 đều đúng.

Câu trước
Câu sau
Câu 12

Khi điều khiển ô tô có hộ số tự động, người lái xe sử dụng chân như thế nào là đúng để đảm bảo an toàn?

Câu trả lời
Giải thích:

Điều khiển xe số tự động không sử dụng chân trái.

Câu trước
Câu sau
Câu 13

Tay ga trên xe mô tô hai bánh có tác dụng gì trong các trường hợp dưới đây?

Câu trả lời
Giải thích:
Hiện tại, chúng tôi đang cập nhật giải thích , vui lòng quay lại sau
Câu trước
Câu sau
Câu 14

Hãy nêu công dụng ly hợp (côn) của ô tô?

Câu trả lời
Giải thích:

Ly hợp (côn) truyền hoặc ngắt truyền động từ động cơ đến hộp số.

Câu trước
Câu sau
Câu 15

Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô ba bánh đi vào?

Câu trả lời
Giải thích:

Biển 1: P.104 "Cấm mô tô" thì cấm cả mô tô 3 bánh.
Biển 2: P.103a "Cấm ô tô" cấm ô tô và cả phương tiện 3 bánh đi vào.

Câu trước
Câu sau
Câu 16

Biển nào xe được phép quay đầu nhưng không được rẽ trái?

Câu trả lời
Giải thích:

Biển 1: 123a "Cấm rẽ trái" nhưng không cấm quay đầu xe.
Biển 2: R.301e đặt trước ngã ba ngã tư chỉ được rẽ trái ở phạm vi ngã ba, ngã tư phía sau mặt biển nên không thể quay đầu xe.

Câu trước
Câu sau
Câu 17

Khi gặp biển này, xe mô tô ba bánh có được phép rẽ trái hoặc rẽ phải hay không?

Câu trả lời
Giải thích:
Hiện tại, chúng tôi đang cập nhật giải thích , vui lòng quay lại sau
Câu trước
Câu sau
Câu 18

Số 50 trên biển báo dưới đây có ý nghĩa gì?

Câu trả lời
Giải thích:

Biển số P.127 "Tốc độ tối đa cho phép"

Câu trước
Câu sau
Câu 19

Biển nào báo hiệu " Đường bị thu hẹp"?

Câu trả lời
Giải thích:

Biển 1: W.203a "Đường bị hẹp cả hai bên";
Biển 2: W.203b "Đường bị hẹp về phía trái";
Biển 3: W.201b "Chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên phải". Nên đáp án đúng là Biển 1 và Biển 2.

Câu trước
Câu sau
Câu 20

Biển nào sau đâu là biển "Kè, vực sâu bên đường phía bên trái"?

Câu trả lời
Giải thích:

Biển 1: W.215a "Kè, vực sâu phía trước";
Biển 2: W.215b "Kè, vực sâu bên đường phía bên phải";
Biển 3: W.215c "Kè, vực sâu bên đường phía bên trái".

Câu trước
Câu sau
Câu 21

Gặp biển báo này người lái xe phải xử lý như thế nào?

Câu trả lời
Giải thích:
Hiện tại, chúng tôi đang cập nhật giải thích , vui lòng quay lại sau
Câu trước
Câu sau
Câu 22

Biển nào chỉ dẫn tên đường trên các tuyến đường đối ngoại?

Câu trả lời
Giải thích:
Hiện tại, chúng tôi đang cập nhật giải thích , vui lòng quay lại sau
Câu trước
Câu sau
Câu 23

Biển nào báo hiệu kết thúc đường cao tốc?

Câu trả lời
Giải thích:
Hiện tại, chúng tôi đang cập nhật giải thích , vui lòng quay lại sau
Câu trước
Câu sau
Câu 24

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu trả lời
Giải thích:

Thứ tự ưu tiên: Xe ưu tiên - Đường ưu tiên - Đường cùng cấp theo thứ tự bên phải trống - rẽ phải - đi thẳng - rẽ trái.
1. Xe tải: Đường ưu tiên và đi thẳng;
2. Mô tô: Đường ưu tiên và rẽ trái;
3. Xe khách: Đường không ưu tiên, đi thẳng.
4. Xe con: Đường không ưu tiên, rẽ trái.

Câu trước
Câu sau
Câu 25

Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe gắn máy đi được?

Câu trả lời
Giải thích:

Bạn lưu ý câu hỏi này hỏi về hướng đi của xe Gắn Máy. Hướng 1 và 3 chắc chăn là đi được rồi.
Với hướng 2, biển báo cấm mô tô đi vào chỉ có tác dụng với xe Mô Tô nên xe gắn máy không có hiệu lực. Do đó vẫn đi vào bình thường.

Câu trước
Câu sau
Câu 26

Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Câu trả lời
Giải thích:

Hướng 2, 3, 4 bị cấm do có biển cấm ô tô đi vào.
Hướng 1 và 5 xe tải đi được bình thường.

Câu trước
Câu sau
Câu 27

Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu trả lời
Giải thích:

Xe mô tô C chạy vào làn dành riêng xe ô tô: Vi phạm; Xe con E chạy vào làn dành riêng xe máy: Vi phạm.

Câu trước
Câu sau
Câu 28

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu trả lời
Giải thích:

Xe con đúng làn đường và tín hiệu đèn.
Xe khách: Sai làn đường; Xe tải: Sai làn đường và tín hiệu đèn.

Câu trước
Câu sau
Câu 29

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu trả lời
Giải thích:

Thứ tự ưu tiên: Xe ưu tiên - Đường ưu tiên - Bên phải trống - Rẽ phải - Đi thẳng - Rẽ trái.
1. Xe đạp: Bên phải trống; 2. Xe mô tô: Đi thẳng; 3. Xe của bạn: Rẽ trái.

Câu trước
Câu sau
Câu 30

Trong tình huống dưới đây, xe con màu vàng vượt xe con màu đỏ là đúng quy tắc giao thông hay không?

Câu trả lời
Giải thích:

Xe màu đỏ đang tránh xe phía bên phải, xe màu vàng đã có tín hiệu xin vượt, vạch kẻ đường theo hướng xe chạy là nét đứt, không có xe ngược chiều. Nên xe vàng vượt đúng quy tắc giao thông.

Câu trước
Câu sau
Kết thúc bài thi

© Thiết kế website ITgreen.vn

Gọi Ngay