Đề 4 | Danh mục | Đào Tạo Lái Xe THÀNH CÔNG

Thời gian còn lại:
Câu hỏi | Đề 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
  • Đáp án đúng:
  • Đáp án sai:
  • Kết quả:
  • Chưa trả lời: Tô màu vàng
  • Đáp án sai: Tô màu đỏ
  • Đáp án đúng: Tô màu xanh
Câu 1

“Dải phân cách” trên đường bộ gồm những loại nào?

Câu trả lời
Giải thích:

Giải thích:
Dải phân cách gồm: loại cố định và loại di động.

Câu trước
Câu sau
Câu 2

Khái niệm “người điều khiển giao thông” được hiểu như thế nào là đúng?

Câu trả lời
Giải thích:

Người điều khiển giao thông là: cảnh sát giao thông, người được giao nhiệm vụ hướng dẫn giao thông.

Câu trước
Câu sau
Câu 3

Khi lái xe trong khu đô thị và đông dân cư trừ các khu vực có biển cấm sử dụng còi, người lái xe được sử dụng còi như thế nào trong các trường hợp dưới đây?

Câu trả lời
Giải thích:

Chỉ được phép sử dụng còi từ: 5 giờ sáng đến 22 giờ tối trong khu đô thị và đông dân cư.

Câu trước
Câu sau
Câu 4

Khi điều khiển xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, những hành vi nào không được phép?

Câu trả lời
Giải thích:

Những hành vi 'Buông cả hai tay; sử dụng xe để kéo, đẩy xe khác, vật khác; sử dụng chân chống của xe quệt xuống đường khi xe đang chạy'. Đều là hành vi bị nghiêm cấm, rất dễ gây mất ATGT nghiêm trọng.

Câu trước
Câu sau
Câu 5

Hành vi vận chuyển đồ vật cồng kềnh bằng xe mô tô, xe gắn máy khi tham gia giao thông có được phép hay không?

Câu trả lời
Giải thích:

Xe mô tô không được mang vác vật cồng kềnh.

Câu trước
Câu sau
Câu 6

Khi gặp hiệu lệnh như dưới đây của cảnh sát giao thông thì người tham gia giao thông phải đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu trả lời
Giải thích:

Người điều khiển giao thông đưa tay giang ngang thì phía trước mặt và sau lưng dừng lại, 2 bên trái phải được đi.

Câu trước
Câu sau
Câu 7

Khi tránh xe đi ngược chiều, các xe phải nhường đường như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu trả lời
Giải thích:

Khi tránh xe ngược chiều: nhường đường qua đường hẹp, xe xuống dốc nhường đường xe lên dốc.

Câu trước
Câu sau
Câu 8

Người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe gắn máy không được thực hiện những hành vi nào dưới đây?

Câu trả lời
Giải thích:

Quy định người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy 'Không' được thực hiện các hành vi sau: 1. Đi xe vào phần đường dành cho người đi bộ và phương tiện khác; 2. Sử dụng xe để kéo, đẩy xe khác, vật khác, mang, vác và chở vật cồng kềnh;

Câu trước
Câu sau
Câu 9

Đường bộ trong khu vực đông dân cư gồm những đoạn đường nào dưới đây?

Câu trả lời
Giải thích:

Đường bộ trong khu vực đông dân cư 'là đoạn đường bộ nằm trong khu vực nội thành phố, nội thị xã, nội thị trấn và những đoạn đường có đông dân cư sinh sống sát dọc theo đường, có các hoạt động ảnh hưởng đến an toàn giao thông; được xác định bằng biển báo hiệu là đường khu đông dân cư.'

Câu trước
Câu sau
Câu 10

Tác dụng của mũ bảo hiểm đối với người ngồi trên xe mô tô hai bánh trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông là gì?

Câu trả lời
Giải thích:

Đội mũ bảo hiểm để bảo vệ phần đầu và giảm thiểu chấn thương chẳng may xảy ra tai nạn. Không phải để làm đẹp, tránh mưa nắng hay dễ quan sát phương tiện khác.

Câu trước
Câu sau
Câu 11

Khái niệm về văn hóa giao thông được hiểu như thế nào là đúng?

Câu trả lời
Giải thích:

Văn hóa giao thông Là sự hiểu biết và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về giao thông; là ý thức trách nhiệm với cộng đồng khi tham gia giao thông và Là ứng xử có văn hóa, có tình yêu thương con người trong các tình huống không may xảy ra khi tham gia giao thông.

Câu trước
Câu sau
Câu 12

Khi điều khiển xe trên đường vòng người lái xe cần phải làm gì để đảm bảo an toàn?

Câu trả lời
Giải thích:

Để đảm bảo an toàn giao thông khi qua đường vòng, chúng ta cần 'quan sát cẩn thận các chướng ngại vật và báo hiệu bằng còi, đèn; giảm tốc độ tới mức cần thiết, về số thấp và thực hiện quay vòng với tốc độ phù hợp với bán kính cong của đường vòng.' Vừa có thời gian quan sát các phương tiện, vừa có thể xử lý khi có tình huống bất ngờ xảy ra.

Câu trước
Câu sau
Câu 13

Kỹ thuật cơ bản để giữ thăng bằng khi điều khiển xe mô tô đi trên đường gồ ghề như thế nào trong các trường hợp dưới đây?

Câu trả lời
Giải thích:

Khi qua đoạn đường gồ ghề 'BẮT BUỘC' phải giảm tốc, yêu cầu người điều khiển phương tiện mô tô phải thực hiện động tác hơi gập đầu gối và giữ tay lái an toàn.

Câu trước
Câu sau
Câu 14

Biển nào cấm các phương tiện giao thông đường bộ rẽ trái?

Câu trả lời
Giải thích:

Biển 1 là biển cấm phương tiện rẽ trái. Biển 2 là Biển báo cấm phương tiện rẽ trái và quay đầu. Biển 3 là biển báo cấm phương tiện XE Ô TÔ rẽ trái và quay đầu.

Câu trước
Câu sau
Câu 15

Gặp biển nào xe xích lô được phép đi vào?

Câu trả lời
Giải thích:

Biển 1 là biển báo cấm phương tiện xe lam. Biển 2 là biển báo cấm phương tiện xích lô máy (xe ba bánh có động cơ). Biển 3 là biển báo cấm xe xích lô (thô sơ - xe bánh không có động cơ). Đáp án đúng câu này là 4 (cả biển 1 và 2). Trường hợp này học viên cần phân biệt rõ xích lô thô sơ và xích lô máy.

Câu trước
Câu sau
Câu 16

Biển nào chỉ đường dành cho người đi bộ, các loại xe không được đi vào khi gặp biển này?

Câu trả lời
Giải thích:

Biển 1 là biển cảnh báo Nhường đường cho người đi bộ. Biển 2 là biển cấm người đi bộ. Biển 3 là biển hiệu lệnh, đoạn đường chỉ dành riêng cho người đi bộ.

Câu trước
Câu sau
Câu 17

Biển nào báo hiệu, chỉ dẫn xe đi trên đường này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau?

Câu trả lời
Giải thích:

Biển 1 là biển giao nhau với đường không ưu tiên. Biển 2 là biển báo giao nhau với đường ưu tiên. Biển 3 là biển báo bắt đầu đoạn đường ưu tiên. Ở đây biển 1 và 3 là đúng. Vì khi gặp biển 2 (biển giao nhau với đường ưu tiên, bắt buộc chúng ta phải nhường đường cho các xe đi trên đoạn đường này).

Câu trước
Câu sau
Câu 18

Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường hai chiều”?

Câu trả lời
Giải thích:

Biển 1 là biển báo giao nhau với đường hai chiều. Biển 2 là biển báo bắt đầu đoạn đường đôi. Biển 3 là biển báo đường giao nhau cùng cấp.

Câu trước
Câu sau
Câu 19

Biển nào báo hiệu “Hướng đi thẳng phải theo”?

Câu trả lời
Giải thích:

Biển 1 là biển báo hiệu lệnh BẮT BUỘC phải thi hành, trường hợp này chỉ được đi thẳng. Biển 2 là biển báo Đường một chiều.

Câu trước
Câu sau
Câu 20

Biển nào chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng hầm chui qua đường?

Câu trả lời
Giải thích:

Biển 1 là biển chỉ dẫn cầu vượt qua đường cho người đi bộ. Biển 2 là biển chỉ dẫn hầm chui qua đường cho người đi bộ

Câu trước
Câu sau
Câu 21

Khi gặp vạch kẻ đường nào các xe được phép đè vạch?

Câu trả lời
Giải thích:

Vạch liền không được phép đè lên và vượt xe, vạch đứt thì được quyền.

Câu trước
Câu sau
Câu 22

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu trả lời
Giải thích:

Trường hợp này, không có biển báo thì đường tất cả các phương tiện trong sa hình đều bình đẳng. Những xe nào bên phải không vướng thì được phép đi trước, tiếp nối những xe sau.

Câu trước
Câu sau
Câu 23

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Câu trả lời
Giải thích:

Ở hình trên chúng ta sẽ chú ý đến biển báo hình con thoi (đây là là biển báo bắt đầu đoạn đường ưu tiên) đi kèm ở dưới có biển phụ ưu tiên nhường đường cho xe rẽ trái. Vì thế xe mô tô sẽ được phép đi trước xe con.

Câu trước
Câu sau
Câu 24

Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu trả lời
Giải thích:

Chú ý kỹ các biển chỉ dẫn ở trên sa hình, chúng ta sẽ thấy xe con (E) đang đi trên là đường cho xe mô tô và xe mô tô (D) đang đi trên đường dành cho xe khách. Hai phương tiện này đang đi sai làn nên vi phạm quy tắc giao thông.

Câu trước
Câu sau
Câu 25

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu trả lời
Giải thích:

Cũng như giống như câu hỏi số 22, sa hình không có biển báo thì các phương tiện sẽ là bình đăng. Bên phải xe con không vướng nên sẽ được đi trước và sẽ tới xe của bạn. Cuối cùng sẽ là xe mô tô.

Câu trước
Câu sau
Kết thúc bài thi

© Thiết kế website ITgreen.vn

Gọi Ngay