Đề 16 | Danh mục | Đào Tạo Lái Xe THÀNH CÔNG

Thời gian còn lại:
Câu hỏi | Đề 16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
  • Đáp án đúng:
  • Đáp án sai:
  • Kết quả:
  • Chưa trả lời: Tô màu vàng
  • Đáp án sai: Tô màu đỏ
  • Đáp án đúng: Tô màu xanh
Câu 1

Khái niệm “đường cao tốc” được hiểu như thế nào là đúng?

Câu trả lời
Giải thích:

Mẹo: Gặp đán án có tất cả các ý nêu trên thì chọn ngay là chắc chắn đúng.

Câu trước
Câu sau
Câu 2

Trong trường hợp đặc biệt, để được lắp đặt, sử dụng còi, đèn không đúng với thiết kế của nhà sản xuất đối với từng loại xe cơ giới bạn phải đảm bảo yêu cầu nào dưới đây?

Câu trả lời
Giải thích:

Muốn lắp đặt còi, đèn thêm thì phải có giấy phép cho cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Câu trước
Câu sau
Câu 3

Hành vi sử dụng xe mô tô để kéo, đẩy xe mô tô khác bị hết xăng đến trạm mua xăng có được phép hay không?

Câu trả lời
Giải thích:

Mẹo: Gặp đán án có chữ không được phép thì chọn ngay là chắc chắn đúng!

Câu trước
Câu sau
Câu 4

Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi như thế nào?

Câu trả lời
Giải thích:

Chỉ chuyển làn ở nơi cho phép và phải đảm bảo an toàn.

Câu trước
Câu sau
Câu 5

Người ngồi trên xe mô tô 2 bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách khi nào?

Câu trả lời
Giải thích:

Đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Câu trước
Câu sau
Câu 6

Trên đường bộ (trừ đường cao tốc) ngoài khu vực đông dân cư, đường đôi có dải phân cách giữa, loại xe nào dưới đây tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 90 km/h?

Câu trả lời
Giải thích:

Đường đôi có giải phân cách ngoài khu vực đông dân cư tốc độ xe chạy: 60 km/h: ÔTÔ XI TÉC, ô tô kéo rơ moóc. 70 km/h: Xe MÔTÔ, ÔTÔ Buýt. 80 km/h: Xe ÔTÔ trên 30 chỗ, ôtô TẢI trên 3,5 tấn. 90 km/h: Xe ÔTÔ CON, Xe ÔTÔ dưới 30 chỗ, ÔTÔ Tải.

Câu trước
Câu sau
Câu 7

Khi điều khiển phương tiện tham giao giao thông, những hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm?

Câu trả lời
Giải thích:

Lạng lách, đánh võng là bị nghiêm cấm.

Câu trước
Câu sau
Câu 8

Người lái xe kinh doanh vận tải cần thực hiện những công việc gì ghi ở dưới đây để thường xuyên rèn luyện nâng cao đạo đức nghề nghiệp?

Câu trả lời
Giải thích:

Đọc cả ý 1và ý 2 để phân tích, nếu thấy cả 2 đều đúng thì chọn cả 2 ý!

Câu trước
Câu sau
Câu 9

Trên đường đang xảy ra ùn tắc những hành vi nào sau đây là thiếu văn hóa khi tham gia giao thông?

Câu trả lời
Giải thích:

Gặp đáp án có tất cả các ý nêu trên thì chọn là chắc chắn đúng.

Câu trước
Câu sau
Câu 10

Kỹ thuật cơ bản để giữ thăng bằng khi điều khiển xe mô tô đi trên đường gồ ghề như thế nào trong các trường hợp dưới đây?

Câu trả lời
Giải thích:

Chạy qua gờ giảm tốc phải hạ khuỷu tay xuống thấp để khi nẩy lên thì không mất lái!

Câu trước
Câu sau
Câu 11

Biển nào cấm xe tải vượt?

Câu trả lời
Giải thích:

Biển 1: Cấm ô tô vượt và cả xe tải vượt. Biển 2: Cấm xe tải vượt. Nên cả 2 biển.

Câu trước
Câu sau
Câu 12

Khi gặp biển nào xe ưu tiên theo luật định vẫn phải dừng lại?

Câu trả lời
Giải thích:

Biển có chữ STOP thì dù là xe ưu tiên cũng phải dừng lại.

Câu trước
Câu sau
Câu 13

Biển phụ đặt dưới biển cấm bóp còi có ý nghĩa gì?

Câu trả lời
Giải thích:

Biển chính là cấm còi. Biển phụ phạm vi tác dụng của biển xác định chiều dài áp dụng biển chính từ nơi đặt biển.

Câu trước
Câu sau
Câu 14

Trong các biển nào dưới đây biển nào chỉ dẫn bắt đầu đường cao tốc?

Câu trả lời
Giải thích:

Biến 1: là báo hiệu sắp tới đường cao tốc. Biển 2: là bắt đầu đường cao tốc.

Câu trước
Câu sau
Câu 15

Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường ưu tiên”?

Câu trả lời
Giải thích:

Biến 1: Giao nhau với đường không ưu tiên. Biển 2: Giao nhau với đường ưu tiên. Biển 3: Đường ưu tiên. Nên biển 2 là đúng.

Câu trước
Câu sau
Câu 16

Biển nào dưới đây là biển “Cầu hẹp”?

Câu trả lời
Giải thích:

Biển 1: là cầu tạm Biển 2: là cầu hẹp Biển 3: là cầu xoay, cho tàu thủy chạy qua. Nên chọn biển 2 là đúng.

Câu trước
Câu sau
Câu 17

Biển báo này có ý nghĩa gì?

Câu trả lời
Giải thích:

Ổ gà lồi lõm!

Câu trước
Câu sau
Câu 18

Trong các biển dưới đây biển nào là biển “Hết hạn chế tốc độ tối thiểu” ?

Câu trả lời
Giải thích:

Biển 1: Hết hạn chế tốc độ tối đa. Biển 2: Hết mọi lệnh cấm. Biển 3: Hết hạn chế tốc độ tối thiểu. Nên chọn biển 3 là đúng.

Câu trước
Câu sau
Câu 19

Gặp biển báo dưới đây, người lái xe có bắt buộc phải chạy vòng theo đảo an toàn theo hướng mũi tên khi muốn chuyển hướng hay không?

Câu trả lời
Giải thích:

Mẹo: Gặp đán án có chữ bắt buộc thì chọn ngay là chắc chắn đúng.

Câu trước
Câu sau
Câu 20

Vạch mũi tên chỉ hướng trên mặt đường nào dưới đây cho phép xe chỉ được đi thẳng và rẽ phải?

Câu trả lời
Giải thích:

Phân tích hình sẽ thấy mũi tên thẳng và phải.

Câu trước
Câu sau
Câu 21

Theo tín hiệu đèn, xe nào được phép đi?

Câu trả lời
Giải thích:

Xe con và xe khách đèn xanh được phép đi.

Câu trước
Câu sau
Câu 22

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Câu trả lời
Giải thích:
Hiện tại, chúng tôi đang cập nhật giải thích , vui lòng quay lại sau
Câu trước
Câu sau
Câu 23

Người lái xe điều khiển xe chạy theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu trả lời
Giải thích:

Biển cấm rẽ phải nên hướng 4 không được đi Biển cấm đi ngược chiều nên hướng 3 không được đi Chỉ được đi hướng 1 và 2.

Câu trước
Câu sau
Câu 24

Xe nào phải dừng lại trong trường hợp này?

Câu trả lời
Giải thích:

Xe con dừng lại vì phía trước tín hiệu đèn đỏ. Xe của bạn rẽ phải trước đèn đỏ nên được đi.

Câu trước
Câu sau
Câu 25

Để điều khiển xe rẽ trái, bạn chọn hướng đi nào dưới đây?

Câu trả lời
Giải thích:

Vạch kẻ đường nét đứt màu vàng phân chia 2 chiều xe chạy. Muốn rẽ trái thì đi theo hướng số 1, hướng số 2 là hướng xe ngược chiều chạy nên không được phép.

Câu trước
Câu sau
Kết thúc bài thi

© Thiết kế website ITgreen.vn

Gọi Ngay