365 câu hỏi sát hạch lái xe hạng A2 - Đào Tạo Lái Xe THÀNH CÔNGĐào Tạo Lái Xe THÀNH CÔNG

365 câu hỏi sát hạch lái xe hạng A2

Share Button

365 câu hỏi sát hạch lái xe hạng A2

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã điều chỉnh việc sử dụng bộ 450 câu hỏi dùng để sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A2 như đã quy định từ trước đến nay sang sử dụng bộ 365 câu hỏi. Cụ thể như sau:

Bộ 365 câu hỏi dùng cho sát hạch lý thuyết cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A2 gồm:

– Khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ từ câu số 1 đến câu số 145: 145 câu

– Văn hóa, đạo đức nghề nghiệp người lái xe từ câu 176 đến câu 200: 25 câu

– Hệ thống biển báo hiệu đường bộ từ số 256 đến câu số 355: 100 câu

– Giải các thế sa hình từ số 356 đến câu số 450: 95 câu

Về cấu trúc bộ đề dùng cho sát hạch lý thuyết cấp giấy phép lái xe hạng A2

Bộ đề sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hạng  A2 sẽ gồm 20 câu trong đó có 09 câu về khái niệm và quy tắc giao thông (01 câu về khái niệm, 07 câu về quy tắc, 01 câu về tốc độ), 01 câu về văn hóa và đạo đức người lái xe, 05 câu về hệ thống biển báo, 05 câu về giải các thế sa hình.

Học viên sẽ được thi phần lý thuyết sát hạch lái xe hạng bằng A2 bằng phần mềm chuyên dụng trong phòng máy tính với thời gian làm bài được quy định là 15 phút để trả lời 20 câu hỏi lấy ngẫu nhiên trong cấu trúc từ bộ 365 câu hỏi như trên. Mỗi câu hỏi tương ứng với 1 điểm, thí sinh trả lời được từ 18/20 câu trở lên thì đạt, trả lời được ít hơn 18 câu hỏi sẽ không đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Học viên có thể tải về thi thử trên máy tại đây:   

Chú ý: Máy tính cài phần mềm tự luyện thi lý thuyết này bắt buộc phải cài thêm  phần mềm bổ trợ .NET 2.0 trở lên. Nếu cần tư vấn hỗ trợ xin hãy gọi số 0902.808.001 gặp Thầy Đăng

Tư vấn

0902808001

các chuyên ngành đào tạo

© Thiết kế website ITgreen.vn